Mounty und Finn


Finn


Junghundestunde

Fotos: R. Hochstätter


Finn


Chili und Finn


Junghundestunde

Fotos: D. Mark


Finns erster Schnee


Finn

Fotos: D. Mark


Junghundestunde

Fotos: D. Mark


Chili und Finn


Finn


Finn


Finn


Erster Besuch bei Finn


Training bei R. Phillips


Botanischer Garten Wales


Training bei R. Phillips


Cardiff


Training bei R. Phillips


St. Davids und Whitesands


Training bei R. Phillips


Windsor Castle


Calais


Mounty


Finn - Geburt bis 8. Woche